Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/21/2021/DZ „Dostawa urządzeń i małej architektury wraz z montażem na place zabaw na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu - Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3”

Data publikacji: 2021-04-15

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/26297/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-04-28 11:00:00
Wadium:Zadanie 1: 1300,00 zł; Zadanie 2: 1900,00 zł; Zadanie 3: 1600,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi