Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/29/2021/DP „Dostawa elementów wyposażenia terenu wraz z ich montażem na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu - Zadanie 1, Zadanie 2”, w ramach Funduszu Osiedlowego (Pr. 2-RO Gaj i Pr. 6–RO Strachocin-Swojczyce-Wojnów)

Data publikacji: 2021-05-21

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/29185/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisu art. 275 pkt 2) ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-06-07 11:00:00
Wadium:Zadanie 1: 1 500,00 zł Zadanie 2: 100,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, oraz Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi