Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/29/2022/DP „Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia ciągu komunikacyjnego od ul. Nowodworskiej do ul. Krośnieńskiej we Wrocławiu – etap I”

Data publikacji: 2022-05-18

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/61020/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-06-03 11:00:00
Wadium:1.200,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2022-06-20

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi