Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/34/2021/DP „Parki kieszonkowe: Zadanie 1: Nasadzenie zieleni przy ul. Oławskiej przy OVO Zadanie 2: Park kieszonkowy przy Moście Uniwersyteckim Zadanie 3: Nasadzenie zieleni przy ul. Peronowej”

Data publikacji: 2021-06-25

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/32271/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-07-16 11:00:00
Wadium:dla Zadania 1 w kwocie 2 200,00 zł; dla Zadania 2 w kwocie 1 400,00 zł; dla Zadania 3 w kwocie 900,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi