Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/36/2022/DP „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” – etap I Osobowicka 146 - zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego

Data publikacji: 2022-06-17

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/64053/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-07-05 11:00:00
Wadium:4.000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi