Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/40/2021/DP „II mały etap Hubosfery przy ul. Ślicznej” - w ramach Funduszu Osiedlowego (priorytet 1 – RO Huby)

Data publikacji: 2021-06-25

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/32227/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-07-13 11:00:00
Wadium:3 300,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2021-07-14

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów