Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/5/2023/DG „Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław, oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, pielęgnacji i wycince drzew.”

Data publikacji: 2023-01-16

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/82792/details

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2023-01-24 12:00:00
Wadium:6 200,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi