Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/58/2022/DZ „Dostawa materiału roślinnego do jesiennych obsadzeń w parkach i na zieleńcach oraz zieleni przyulicznej na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu przez Zamawiającego.”

Data publikacji: 2022-09-02

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/71353/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-09-12 12:00:00
Wadium:Zadanie I : 1.700,00 zł, Zadanie II - 1.900,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów