Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/61/2021/DP Konserwatorski remont fragmentu wewnętrznego muru obronnego średniowiecznego miasta, zachowanego na skwerze Jerzego Szmajdzińskiego przy ul. ks. Wincentego Kraińskiego we Wrocławiu, Etap 1

Data publikacji: 2021-08-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/37360/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-09-08 11:00:00
Wadium:1 800,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2021-09-08

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów