Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/63/2022/DP „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko, Strachocin łączą siły – Park Strachociński – Etap I, zadanie 1” zadanie realizowane w ramach WBO 2020, projekt nr 297

Data publikacji: 2022-09-21

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/72875/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-10-14 12:30:00
Wadium:4.000,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi