Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/65/2022/DP „Remont zabytkowej budowli – Bastei Hioba”

Data publikacji: 2022-09-28

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą od 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/73466/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-10-14 12:00:00
Wadium:1.500,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2022-10-20

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi