Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/73/2021/DZ Zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na place zabaw i ścieżki zdrowia na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu dla zadania 1, 2, 3.

Data publikacji: 2021-11-17

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/45157/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-11-25 11:00:00
Wadium:Zad.1: 2.300,00 zł; Zad.2: 2.300,00 zł; Zad.3: 1.500,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: -

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi