Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/77/2021/DP Toalety na terenie Parków i Zieleńców we Wrocławiu”, z podziałem na 2 zadania

Data publikacji: 2021-12-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy, znajdującej się na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/48823/details

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2022-01-11 11:00:00
Wadium:Zadanie 1: 3000,00zł, Zadanie 2: 3600,00zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP Zamawiającego
Redaktor:Tomasz Tatałaj
Data rozstrzygnięcia: 2022-01-21

Najkorzystniejsza oferta

« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi