Biuletyn informacji publicznej

ZP/TP/220/8/2021/DZ „Dostawa materiału roślinnego do wiosennych i letnich obsadzeń kwietników na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu. Dostawa materiału roślinnego (bylin i traw ozdobnych) do letnich obsadzeń kwietników w parkach i na zieleńcach...

Data publikacji: 2021-02-23

Nazwa zadania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, na BIP Zamawiającego zwanej tam "Platformą 2021": https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/pn/zzm-wroc/demand/notice/public/23400/details

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Termin składania ofert:2021-03-03 11:00:00
Wadium:2 700,00 zł
Miejsce ogłoszenia:BZP, Platforma zakupowa na BIP
Redaktor:Tomasz Tatałaj
« Powrót do listy przetargów

Aktualności

Przetargi